REGULAMIN SZKOŁY SNOWSENSE 

 

1. Wraz z DOKONANIEM ZAKUPU usług szkoleniowych Klient zawiera ze Szkołą Narciarsko Snowboardową snowsense Krzysztof Łoś Marcin Kozieński snowsense sc, Ul.Słotwińska 43A, 33-380 Krynica Zdrój, nip 7343545145, umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

2. Czas trwania lekcji wynosi 55 minut. ( 2h=110 min, 3h=165 min)

3. Koszt szkolenia: 90zł - 1h jedna osoba na zajęciach.

4. Miejsce spotkań to biuro szkolenia. Klient jest zobowiązany stawić się na lekcję o wyznaczonym czasie, oraz w wyznaczonym miejscu . Zmiana jest możliwa po wcześniejszym poinformowaniu kierownika szkolenia. 

5. Dostępność instruktorów należy potwierdzić u kierownika szkoleń. 

6. Przy rezerwacji lekcji na dzień następny należy zapłacić zaliczkę ( połowa całkowitego kosztu lekcji)

7. Należność za lekcje należy uregulować przed rozpoczęciem zajęć.

8. Lekcja zakupiona w szkole nie podlega zwrotowi. Zwrot, lub przeniesienie na inny termin, przysługuje jedynie w przypadku gdy nieczynne są wszystkie wyciągi narciarskie lub w przypadku gdy instruktor nie stawi się na zajęcia bądź się spóźni.

9. Zwrot za lekcje opłacone lub zmiana terminu lekcji są możliwe na minimum 120 minut przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

10. Instruktor  może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku nie przysługuje klientowi zwrot pieniędzy.

11. Instruktor  nie odpowiada za jakość sprzętu klienta. W przypadku awarii sprzętu klienta podczas lekcji, nie przysługują żadne roszczenia.

12. W trakcie trwania lekcji zgodnie z nowym rozporządzeniem posiadanie kasku jest OBOWIAZKOWE do 14 roku życia instruktor przez wzgląd na bezpieczeństwo uczących się może odmówić prowadzenia lekcji.

13.Informujemy, że narciarstwo i snowboarding są sportami kontuzjowanymi. A także przypominamy, że dzieci do 15 roku życia mają ustawowy obowiązek używania kasków. Instruktor może odmówić udzielenia szkolenia w przypadku braku kasku.

14. Snowboard oraz narciarstwo to sport niebezpieczny i uprawianie może prowadzić do kontuzji i wypadków na stoku, w związku z tym za szkody zdrowotne lub inne odniesione przez klientów w czasie trwania zajeć, zleceniobiorca oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

 

                                                REGULAMIN KURSU      

                          BĄBEL, SNOWSENSE JUNIOR, SNOWwEEK  

 

Przed dokonaniem zakupu usług szkoleniowych wszyscy klienci maja obowiązek zapoznania się z regulaminem

1. Wraz z DOKONANIEM ZAKUPU usług szkoleniowych Klient zawiera z szkołą narciarsko - snowboardową Krzysztof Łoś Marcin Kozieński snowsense sc, Ul.Słotwińska 43A, 33-380 Krynica Zdrój, nip 7343545145, umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

2. Zajęcia odbywać się będą w 4 grupach zaawansowania (maksymalnie 5-6 osoby w grupie) możliwe są przesunięcie w grupie wynikające z różnicy umiejętności.

3. Przy dokonywaniu zakupu usługi szkoleniowej należy zaznaczyć odpowiednią grupę szkoleniową dla kursanta.

Na tej podstawie w pierwszym dniu szkolenia kursanci będą przypisani do poszczególnych grup. Szkoła zastrzega sobie , że w trakcie trwania zajęć w pierwszym dniu instruktorzy wraz z koordynatorem lub kierownika szkoleń będą weryfikować umiejętności i przenosić kursantów do właściwych wg poziomu zaawansowania grup.

4. Szkolenie odbywa się 5 dni w tygodniu w godzinach od 9.30-13.00 (9.30 - 12.30 w grupie początkującej)w tym ok. 20 minut przerwy na ciepłą herbatkę i batonik.

5. W trakcie godzin szkoleniowych instruktor ma prawo przekazać pod opiekę wychowawczyniom zmęczonego kursanta, aby pozostali uczestnicy mogli korzystać z zająć bez przerw.

6. Możliwe jest dołączenie dzieci młodszych i starszych do grup szkoleniowych po wcześniejszej konsultacji z kierownikiem wyszkolenia.

7. Koszt kursu to 679 zł

8. Zajęcia odbywają się punktualnie o wyznaczonych godzinach, instruktor będzie jeździł z grupą przez 30 minut wzdłuż wyciągu wyznaczonego jako miejsce zbiórki, jeśli kursant nie dotrze do tego czasu instruktor może oddalić się z grupą w inne miejsce i nie ma obowiązku odbierania telefonów od spóźnialskich.

10. W przypadku nie uczestnictwa w szkoleniu z przyczyn indywidualnych nie dokonujemy zwrotu kosztów za szkolenie.

11. Pogoda w górach bywa nieobliczalna, instruktor ma prawo przerwać zajęcia z trudnymi warunkami pogodowymi.

11. Instruktor nie odpowiada za jakość sprzętu narciarskiego dziecka. W przypadku awarii sprzętu klienta podczas lekcji, nie przysługują żadne roszczenia.

12. W trakcie trwania lekcji zgodnie z nowym rozporządzeniem posiadanie kasku jest OBOWIAZKOWE do 14 roku życia instruktor przez wzgląd na bezpieczeństwo uczących się może odmówić prowadzenia lekcji.

13. O zmianie grupy szkoleniowej w trakcie kolejnych dni kursu decyduje instruktor w porozumieniem z koordynatorem szkolenia oraz rodzicami

14. Wszelkie zmiany i uwagi dotyczące szkoleń zgłaszane są bezpośrednio do koordynatowa lub kierownika szkoleń.

 

 * RABATY NIE SUMUJĄ SIĘ

 

©2012-2017 Snowsense

Projekt i wykonanie: zont.pl